De Gezinsadvocaat

De Gezinsadvocaat
Medio 2020 is via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) subsidie verleend om de Gezinsadvocaat te ontwikkelen en te bezien of deze vorm van het begeleiden van een scheiding meerwaarde heeft. Bij de start van de scheiding wordt door het duo de Gezinsadvocaat (dat bestaat uit een advocaat en een gedragswetenschapper) ingeschat wat het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen. De Gezinsadvocaat (GA) schakelt vervolgens de juiste professionals in. Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let hij goed op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat komen.

Voor meer uitleg lees hier het artikel: De gezinsadvocaat voor verbinding tussen zorg en recht

De pilot is inmiddels ten einde en het wetenschappelijk onderzoek is nagenoeg gereed en wordt binnenkort gepubliceerd. De resultaten zijn positief en de resultaten zijn op 16 februari 2023 middels een Persbericht wereldkundig gemaakt. Voor het persbericht: klik hier

Het onderzoeksrapport is binnenkort te downloaden van de website. Een uitgebreide samenvatting treft u hier aan.

Besprekingen zijn gaande om de Gezinsadvocaat via de Proeftuinen in te kunnen schakelen. Daarnaast zijn besprekingen met gemeentes gaande om te bezien of de Gezinsadvocaat langs die weg verder ontwikkeld kan worden.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen? Vul dan hier uw gegevens in. Zodra er ontwikkelingen zijn ontvangt u daarover bericht.

Verzoek nadere informatie Gezinsadvocaat


Heeft u vragen? Neem dan contact op het de Gezinsadvocaat:
secretariaat@gezinsadvocaat.nl

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems