De pilot Gezinsadvocaat

De Gezinsadvocaat heeft zijn bestaansrecht te danken aan een steeds wisselend team van multidisciplinaire scheidingsprofessionals. Iedere scheidingsprofessional droeg zijn of haar steentje bij aan de ontwikkeling van de Gezinsadvocaat. 

Deze succesformule, een wisselende samenstelling van samenwerkende professionals, hanteren wij ook bij de uitvoering van de pilot. 

Elk onderdeel van de pilot wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidingsprofessionals die voor kortere of langere tijd aan de pilot verbonden is/zijn. 

Dat heeft tot gevolg dat deze websitepagina regelmatig aangepast zal worden.

De ontvanger van de subsidie is de Stichting Forensische Mediation.

De projectleiding bestaat uit: Carla Goosen, Marjolijn Schram, Tanja van Stappershoef, Ivo Pieters en Roland Knegtmans
Projectassistente: Beyza Altun
Financieel deskundige:  Andre Wilken
Secretariaat : Els de Wild

Projectleider regio Hart van Brabant : Nelleke Boelhouwer

Projectleider regio Den Bosch: Sietske Verbraak

Projectleider regio IJmond: Marjolijn Schram en Tanja van Stappershoef

 

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems