De pilot Gezinsadvocaat

De Gezinsadvocaat heeft zijn bestaansrecht te danken aan een steeds wisselend team van multidisciplinaire scheidingsprofessionals. Iedere scheidingsprofessional droeg zijn of haar steentje bij aan de ontwikkeling van de Gezinsadvocaat. 

Deze succesformule, een wisselende samenstelling van samenwerkende professionals, hanteren wij ook bij de uitvoering van de pilot. 

Elk onderdeel van de pilot wordt uitgevoerd door een of meerdere scheidingsprofessionals die voor kortere of langere tijd aan de pilot verbonden is/zijn. 

Dat heeft tot gevolg dat deze websitepagina regelmatig aangepast zal worden.

De ontvanger van de subsidie is de Stichting Forensische Mediation.

De projectleiding bestaat uit: Cees van Leuven en Carla Goosen
Medebesluitvormer projectleiding: René de Haas
Adviserend en controlerend financieel deskundige: Tom van Baaren
Secretariaat Gezinsadvocaat: Els de Wild
Projectassistentes: Elise Laureau en Sanne van den Broek

De projectgroep bestaat naast de projectleiding uit een vertegenwoordiger van:
De rechtbank Zeeland West-Brabant: mr. van Oijen, senior rechter.
De regio Hart van Brabant: Jetske Zijlstra, beleidsontwikkelaar afdeling Sociaal bij de gemeente Tilburg.
De kinderen: Villa Pinedo, vertegenwoordigd door Marsha Pinedo

Het projectteam is als volgt onderverdeeld:
Opleiding Gezinsadvocaat: Marjolijn Schram en Carla Goosen
Wetenschappelijk onderzoek Gezinsadvocaat: Ivo Pieters, Carla Goosen en Cees van Leuven
Stichting Forensische Mediation: Carla Goosen
Rechtbank Zeeland West-Brabant: Carla Smeets
Regio Hart van Brabant: Dani Benhaddou
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA): Theda Boersema, Moniek Hofland en Eefje van Nuenen
Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS): Kirsty Selcraig
Social media: Dani Benhaddou en Joep Groenewold
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): Chantal Dekkers
Huisartsen: Marjolijn Schram
Scholen: Denise Kentie

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems