Mediator

Als scheidende ouders samen nog goed kunnen overleggen, kan de Gezinsadvocaat hen naar een scheidingsmediator doorverwijzen. Dit kan een gespecialiseerde advocaat-mediator zijn, maar ook een ervaren pedagoog of psycholoog-mediator. Dat hangt ervan af waar de scheidende ouders mee worstelen.  

Het is belangrijk dat jij als mediator ruime ervaring hebt met het maken van scheidingsafspraken, dat je altijd de belangen van de kinderen in het oog houdt en dat je de-escalerend optreedt. Het is jouw ultieme doel om samen met de ouders aan de slag te gaan om afspraken te maken waarbij de ontwikkelingsbelangen van de kinderen centraal staan.

Lukt dit? Dan kun je samen met de ouders (eventueel via de Gezinsadvocaat) de rechtbank hierover informeren.

Als je tijdens de mediation merkt dat er andere professionals nodig zijn, zoals iemand die verstand heeft van financiën of van het scheidingsrecht, dan laat je dat de Gezinsadvocaat weten. Hij onderzoekt dan samen met jou en de ouders welke professional het meest geschikt is om bij de mediation aan te schuiven. Als deze professional gevonden is, kan hij gelijk aan de slag.

Ben je werkzaam in regio Hart van Brabant  of in Den Bosch en wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@gezinsadvocaat.nl.

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems