Scheidende ouders

Hoe werkt de Gezinsadvocaat?

Jullie hebben besloten uit elkaar te gaan. Zo’n besluit is niet gemakkelijk en brengt veel emoties met zich mee. Tegelijkertijd moet er ook veel geregeld worden. Zo moeten er beslissingen worden genomen over wie er in het huis blijft wonen, hoe de gezamenlijke spullen verdeeld worden en hoe jullie het beiden financieel gaan regelen. Als jullie getrouwd of geregistreerde partners zijn, hebben jullie ook de rechter nodig. Maar niet alleen jullie leven als partners gaat veranderen, de scheiding heeft ook impact op de kinderen. 

Het is niet vreemd als jullie niet goed weten waar je moet beginnen. Want wie kan jullie nu het beste helpen met het regelen van de scheiding? Online? Een mediator? Is het verstandig om allebei een advocaat te nemen of zorgt dit juist voor conflicten? En als jullie dan besluiten een professional in te schakelen, wie kan het hele gezin dan het beste helpen met de scheiding? 

Als jullie in de regio Hart van Brabant of in gemeente Den Bosch wonen, kan de Gezinsadvocaat jullie hiermee helpen.

De Gezinsadvocaat is een team bestaande uit een advocaat en een gedragswetenschaper. Dit team regisseert en coördineert het gehele proces voor tijdens en na de scheiding. Het is de taak van de Gezinsadvocaat om aan het begin van de scheiding in te schatten wat jullie als gezin (ouders én kinderen) nodig hebben om de scheiding goed af te wikkelen. 
Als het nodig is om meer professionals in te schakelen (bijvoorbeeld mediator, een kindercoach of iemand die kan adviseren over de financiën), zal de Gezinsadvocaat deze professional toevoegen. Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let het team goed op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen. 

Door de Gezinsadvocaat in te schakelen krijgen jullie de begeleiding die bij het gezin past en ontstaat er rust.

Hoe gaat de Gezinsadvocaat te werk?

Tijdens dit intakegesprek inventariseert de Gezinsadvocaat wat er in jullie specifieke geval geregeld moet worden op juridisch, psychologisch, pedagogisch, financieel en huisvestingsgebied.

Op basis van het intakegesprek en eventuele andere informatie stelt de Gezinsadvocaat een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak verwijst de Gezinsadvocaat niet alleen naar de professional(s) die voor jullie situatie het meest geschikt is/zijn; hij zorgt er ook voor dat jullie zo snel mogelijk bij deze professional(s) terechtkunnen. Uiteraard wordt dit plan van aanpak eerst met jullie besproken.

De Gezinsadvocaat gaat zelf dus niet inhoudelijk voor jullie aan de slag; hij zorgt ervoor dat jullie de hulp krijgen die jullie nodig hebben.

Hoe werkt het met de kosten?
De Gezinsadvocaat hoeft niet door jullie betaald te worden. De werkzaamheden worden gefinancierd uit de subsidie die door de gemeente Den Bosch of de gemeente Tilburg (de Proeftuin) wordt verstrekt

Meer informatie
Wil je alvast meer informatie over alles wat je moet regelen? Neem dan een kijkje op de website www.alsjeuitelkaargaat.nl.

Aanmelden en voorwaarden

Als het besluit om te scheiden genomen is, jullie in Den Bosch of in een van de 11 gemeenten van de regio Hart van Brabant wonen en kinderen hebben, dan kunnen jullie je bij de wijkprofessional in jullie gemeente melden voor een traject Gezinsadvocaat. De wijkprofessional binnen de gemeente Den Bosch en Tilburg/Hart van Brabant (of een van de gemeenten van de regio Hart van Brabant) beoordeelt samen met onder andere een scheidingspecialist of jullie in aanmerking komen voor begeleiding door de Gezinsadvocaat.

Wil je als ouder of professional meer informatie over de Gezinsadvocaat dan kun je contact opnemen met:

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems