Scheidende ouders

Jullie hebben besloten uit elkaar te gaan. Zo’n besluit is niet gemakkelijk en brengt veel emoties met zich mee. Tegelijkertijd moet er ook veel geregeld worden. Zo moeten er beslissingen worden genomen over wie er in het huis blijft wonen, hoe de gezamenlijke spullen verdeeld worden en hoe jullie het beiden financieel gaan regelen. Als jullie getrouwd of geregistreerde partners zijn, hebben jullie ook de rechter nodig. Maar niet alleen jullie leven als partners gaat veranderen, de scheiding heeft ook impact op de kinderen. 

Het is niet vreemd als jullie niet goed weten waar je moet beginnen. Want wie kan jullie nu het beste helpen met het regelen van de scheiding? Online? Een mediator? Is het verstandig om allebei een advocaat te nemen of zorgt dit juist voor conflicten? En als jullie dan besluiten een professional in te schakelen, wie kan het hele gezin dan het beste helpen met de scheiding? 

Als jullie in de regio Hart van Brabant wonen, kan de Gezinsadvocaat vanaf het voorjaar 2021 jullie hiermee helpen.

De Gezinsadvocaat regisseert en coördineert het gehele proces voor tijdens en na de scheiding. Het is de taak van de Gezinsadvocaat om aan het begin van de scheiding in te schatten wat jullie als gezin (ouders én kinderen) nodig hebben om de scheiding goed af te wikkelen. Hij brengt jullie hiervoor naar de juiste professional. 
Als het nodig is om meer professionals in te schakelen (bijvoorbeeld mediator, een kindercoach of iemand die kan adviseren over de financiën), zal de Gezinsadvocaat deze professional toevoegen. Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let hij goed op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen. 

Door de Gezinsadvocaat in te schakelen krijgen jullie de begeleiding die bij het gezin past en ontstaat er rust.

Hoe gaat de Gezinsadvocaat te werk?
Aanmelden kan door het formulier op de website in te vullen. Naast persoonlijke gegevens vragen we jullie ook aan te geven hoe de situatie op dit moment is.

Op basis van het ingevulde formulier beoordeelt de Gezinsadvocaat of hij samen met jullie een gesprek voert of met ieder apart. En of bij het gesprek ook een psycholoog of een pedagoog (we noemen deze professional verder: Gedragswetenschapper) aanwezig zal zijn.

Vervolgens wordt het intakegesprek met jullie ingepland.

Tijdens dit intakegesprek inventariseert de Gezinsadvocaat wat er in jullie specifieke geval geregeld moet worden op juridisch, psychologisch, pedagogisch, financieel en huisvestingsgebied.

Op basis van het intakegesprek en eventuele andere informatie stelt de Gezinsadvocaat een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak verwijst de Gezinsadvocaat niet alleen naar de professional(s) die voor jullie situatie het meest geschikt is/zijn; hij zorgt er ook voor dat jullie zo snel mogelijk bij deze professional(s) terechtkunnen. Uiteraard wordt dit plan van aanpak eerst met jullie besproken.

De Gezinsadvocaat gaat zelf dus niet inhoudelijk voor jullie aan de slag; hij zorgt ervoor dat jullie de hulp krijgen die jullie nodig hebben.

Hoe werkt het met de kosten?
De Gezinsadvocaat hoeft niet door jullie betaald te worden. Zijn werkzaamheden worden gefinancierd uit de subsidie die door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt is om de Gezinsadvocaat te ontwikkelen.

Meer informatie
Wil je alvast meer informatie over alles wat je moet regelen? Neem dan een kijkje op de website www.alsjeuitelkaargaat.nl.

Aanmeldformulier en voorwaarden

Als het besluit om te scheiden net genomen is, jullie in een van de 9 gemeenten van de regio Hart van Brabant wonen en kinderen hebben, dan kunnen jullie je bij de Gezinsadvocaat aanmelden. Dit doe je door de onderstaande velden in te vullen. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet ook de aanmelding van jouw (ex)partner bij ons binnen zijn. Na jouw inschrijving kan je hem/haar hier heel eenvoudig voor uitnodigen.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems