Het ontstaan van de Gezinsadvocaat

Naar aanleiding van de vele repeterende patronen bij (vecht)scheidingen en het idee dat dit anders moet, kwam in 2014 een groepje mensen bij elkaar om te verkennen of multidisciplinaire samenwerking bij complexe scheidingen mogelijk is. Er zou één tailormade route moeten komen voor een scheidend gezin waarbij de professionals vanuit zorg en recht samenwerken. De samenbindende factor zou moeten zijn dat alle professionals acteren vanuit de ontwikkelingsbelangen van kinderen. 

Omdat in het rechtssysteem alleen een advocaat naar de rechter kan, zou de regie moeten worden opgepakt door een “smiley advocaat“, die kan voorkomen dat iedereen langs elkaar heen werkt en die zorgt dat juist het preventieve deel alle aandacht krijgt in de periode waarin nog veel geregeld kan worden. In de loop der tijd zijn veel mensen aangehaakt en zonder iemand te kort te willen doen, waren de mensen van het eerste uur: 
- Carla Goosen (initiator) 
- Cees van Leuven (initiator) 
- Marsha Pinedo (Villa Pinedo, ervaringsdeskundige) 
- Annelies Hendriks (ontwikkelingspsycholoog, bijzondere curator) 
- Ed Spruijt (wetenschapper UU met focus op stiefgezinnen) 
- Astrid de Regt (Raad voor de Kinderbescherming) 
- Phyleen Mattaar (jongere/ervaringsdeskundige; Villa Pinedo) 
- Denise Kentie (advocaat) 
- Paul de Gier (advocaat) 
- Dianne Kroeze (advocaat) 
- Eveline Jurry (jurist en oudercoach) 

Geïnspireerd door de innovatieve aanpak werd gezocht naar mogelijkheden hoe deze regiefiguur over het scheidende systeem heen zou moeten werken. 

Het rapport “Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur“ van de Kinderombudsman Marc Dullaert. 
De naam “de Gezinsadvocaat“ is in 2016 ontstaan vanuit het onderzoek dat Carla Goosen in opdracht van de Kinderombudsman Marc Dullaert uitvoerde. Zij onderzocht welke taken en competenties een kindvriendelijke advocaat zou moeten hebben om tijdens een scheiding de belangen van het kind centraal te stellen en te houden. Deze vraag werd ook voorgelegd aan kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. De kinderen pleitten voor een advocaat die de belangen van alle gezinsleden behartigt, ook als de ouders het niet met elkaar eens zijn. En ze gaven deze advocaat de naam “de Gezinsadvocaat“. Het rapport “Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur“ bevat de bouwstenen voor een advocaat voor het hele gezin, ook als de ouders het niet met elkaar eens zijn. Wel is daarvoor een omslag in het denken nodig: een advocaat die niet procedeert maar een aandeel heeft in een oplossing die in het belang is van de kinderen. In onderling overleg overeenstemming bereiken moet de norm zijn, niet het procederen. 

“Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd“ (koploper divorce challenge). 
In de periode na 2016 is er verder gewerkt aan deze nieuwe manier van denken en werd het idee verwerkt in “Rechtszorg in plaats van rechtsstrijd“ (koploper divorce challenge). Er werd actief meegedacht door de Raad voor Rechtsbijstand, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Stichting Forensische Mediation, de Nederlandse Orde van Advocaten, gemeenten, psychologen, pedagogen, systeemtherapeuten, gezinscoaches, leerkrachten en vooral kinderen en ouders. 
 

Periode 2018-2019
In januari 2018 heeft de kerngroep Gezinsadvocaat meegewerkt aan het verschijnen van het artikel “ echtscheidingsspecialist nieuwe stijl voor het hele gezin”. 

Op 19 september 2018 heeft de kerngroep Gezinsadvocaat een bijeenkomst in Den Bosch georganiseerd waaraan gedragswetenschappers, rechters, advocaten en wetenschappers hebben deelgenomen. Klik hier om de deelnemers te bekijken.

In de jaren daarna zijn er telkens kleine groepjes professionals in verschillende rechtbanken bij elkaar gekomen om de Gezinsadvocaat verder te ontwikkelen. 

Pilot GA 2020-2022 
Na een tip van de  NOvA heeft de Stichting Forensische Mediation op 2 maart 2020 bij de Raad voor Rechtsbijstand een subsidieaanvraag ingediend voor de verdere ontwikkeling van de Gezinsadvocaat. Aan deze subsidieaanvraag hebben vele professionals meegewerkt. Klik hier om de professionals te bekijken.

De inspanningen van alle professionals die de afgelopen jaren hun tijd en energie in de Gezinsadvocaat hebben gestoken werd begin juli 2020 beloond toen de Raad voor Rechtsbijstand de subsidieaanvraag honoreerde!

Inmiddels is het project teneinde en is het eindrappport van het wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. Klik  hier voor het rapport.

Projecten GA 2023-2024 Projecten Proeftuin en gemeente Den Bosch

In het voorjaar van 2023 zijn er twee nieuwe projecten gestart( Hart van Brabant en Den Bosch) waar de Gezinsadvocaat zich verder kan ontwikkelen. In de zomer van 2024 start er een project in gemeente IJmond.

 

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems